Visie

De patiënt staat centraal in de eerstelijnszorg. Eerstelijnszorg is niet alleen het domein van een beperkte groep professionals maar kan en moet in samenwerking met de patiënt bepaald en uitgevoerd worden. Ook is er plaats voor meerdere professionals en samenwerkingsverbanden binnen deze eerstelijn.

Missie

Partner in Zorg zal de patiënt en de professionals in de eerstelijnszorg versterken, maakt hierbij gebruik van de al aanwezige competenties en is de katalysator om de bedrijfsvoering van de zorg effectiever en efficiënter te maken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het begeleidingsprincipe 'afnemende sturing'.

Partner in Zorg wil een stimulerende rol spelen in het veranderingsproces waarin de eerstelijns gezondheidszorg zich bevindt. Dit gebeurt onder meer door het opzetten van innovatieve projecten waarbij de organisatie en/of professionals in staat zijn om zelfstandig verdere uitvoering te bewerkstelligen.