Digitale praktijkanalyse

Eventuele tekortkomingen in de kwaliteit van zorg zijn zelden te wijten aan onkunde, ondeskundigheid of desinteresse van zorgverleners. Zij hangen vaak samen met de organisatie van de zorg.

Dankzij de digitale praktijkanalyse van Partner in Zorg kunnen huisartsenpraktijken en zorggroepen bekijken hoe goed dat categorale spreekuur eigenlijk georganiseerd is en kunnen zij met behulp van de rapportage direct actie ondernemen om eventuele knelpunten te verhelpen.

Organisatieadvies

Partner in Zorg biedt ondersteuning aan zorgaanbieders in de eerstelijnsgezondheidszorg, met name aan huisartsen en zorggroepen. Deze ondersteuning is zowel gericht op de zorginhoud als op de bedrijfsvoering. Ons team ondersteunt huisartsen bij het optimaliseren van hun zorgaanbod voor chronisch zieken, zoals Diabetes, Astma/COPD, hartfalen en CVRM.

Daarnaast begeleiden wij zorggroepen bij het analyseren van de organisatiegraad van de aangesloten praktijken adviseren wij hen bij de inhoud en kostenopbouw van de verschillende zorgprogramma's.

 

Partner in Zorg Disclaimer

1. De gebruiker van de Quickscan en Praktijkanalyse Huisartsen geeft Partner in Zorg toestemming de door gebruiker ingevulde gegevens op te nemen in een verzameling geanonimiseerde en geaccumuleerde gegevens die wordt gebruikt voor prestatievergelijking (benchmarking). De door de gebruiker met behulp van prestatievergelijking verkregen of te verkrijgen informatie is door Partner in Zorg niet op juistheid en volledigheid gecontroleerd, zodat Partner in Zorg geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van die informatie.

2. De gebruiker geeft Partner in Zorg toestemming de door gebruiker in de Quickscan en/of Praktijkanalyse Huisartsen ingevulde persoonsgegevens te gebruiken voor toezending van het resultaat van de met behulp van de Quickscan en/of Praktijkanalyse Huisartsen uitgevoerde gegevensverwerking en voor overige communicatie met betrekking tot de Quickscan en Praktijkanalyse Huisartsen.